Kategórie
 
 
 
 
 
Pondelok, 14. júl 2014

Elektricky paralyzér alebo elektrošok je neletálna, teda nesmrtiaca zbraň určená k nutnej sebaobrane a obrane proti agresívnej alebo nebezpečnej zveri, založená na účinkoch elektrického prúdu.

Druhy elektrických paralyzérov:

Poznáme dva druhy elektrických paralyzérov  a to samotný paralyzér, ktorý funguje na princípe priameho kontaktu s osobou, funguje aj cez hrubšiu vrstvu oblečenia. To sú klasické elektrošoky, obuškové paralyzéry, paralyzéry v tvare mobilného telefónu alebo baterky. Druhý typ je tzv. taser, vystrelujúci "projektil" ktorý je priamo spojený s paralyzérom elektrickým drôtom. Výhoda tohto druhu je nepriamy kontakt s útočníkom a dostrel až do 10m. Projektil sa jemne zaborí pod kožu útočníka a prenáša do neho elektrický výboj až do sily niekoľko miliónov voltov pomocou drôtov. Prúd dostane do kŕču priečne pruhované svalstvo človeka, ktorý nemá šancu sa pohnúť do niekoľko minút.

Klasický paralyzér:          Paralyzér napr. v tvare baterky:                               Taser:

paralyzér afg power maxParalyzér s baterkou rd 2013Taser a jeho časti

 

História:

Ako prvý začal vedec Jack Cover v roku 1969 skladať prvú podobu elektrickej zbrane ktorú dokončil v roku 1974 a nazval ju elektrická puška. Ako zbraň ho uviedli v roku 1976, no neskôr bol patent upravený v spoločnosti Nova Technologies roku 1983. Vyrobili ich prvý ručný paralyzér, ktorý dostal názov Nova XR-5000. Dizajn, ktorý vyrobili je dodnes kopírovaný a používaný po celom svete. No v dnešnej modernej dobe fungujú už aj tzv. skryté paralyzéry napr. v tvare mobilného telefónu. Je to len aká si napodobenina telefónu, no útočníka to dokáže zmiasť.

Princíp, na akom paralyzér funguje:

Elektrošoky využívajú dočasné vysoké napätie a nízky prúd. Tak vzníka obrovské napätie, ktoré útočníka neusmrtí, len dočasne odradí, či už silnou bolesťou alebo dočasnou paralýzou. Existujú rôzne miesta na tele, ktoré su citlivejšie a zraniteľnejšie ako iné, napr. rameno, miesta pod hrudníkom alebo boky.
Vnútorný el. obvod paralyzéru je veľmi jednoduchý na základe oscilátora alebo násobiča napätia. Tu prebieha premena nízkeho napätia na vysoké kde el. obvod dokáže premeniť napätie 9V až na niekolko 100 000V až 1 000 000V. Napájania sú rôzne a záleží na type paralyzéra a to buď 1,5V batériami, 9V batériami alebo vstavaným akumulátorom kde sa ku produktu dodáva aj nabíjačka.
Pozor ! Paralyzér na každého jedinca pôsobí inak a všetko závisí na viacerých faktoroch ako napríklad telesná zdatnosť, vlhkosť pokožky, hrúbka oblečenia cez ktoré má náboj prejsť, stav batérií alebo akumulátora. Preto môžu byť účinky vždy iné a treba dávať obzvlásť veľký pozor.
Výrobcovia uvádzajú že:

 • 1 sekunda spôsobí intenzívnu bolesť a svalové kŕče.
 • 2 - 3 sekundy môžu spôsobiť dezorientáciu a pád na zem
 • 3 a viac sekúnd spôsobuje pád na zem, svalové kŕče a dezorientáciu na niekoľko minút

Použitie:

ukážka nosenia sprejov a paralyzérov

Tasery a paralyzérý sú viacmenej používané ozborjenými zložkami, polícia, vojsko, prepadové jednotky alebo aj službami SBS alebo dozorom na športových podujatiach, kde je väčšie riziko vzniku hromadných výtržností a bitiek. U nás nie až tak používaný donucovací   prostriedok ako obušky alebo slzný plyn. Taser má v našej krajine červenú a je tu predaj tohto produktu zakázaný tak isto, ako aj jeho použitie. Na druhej strane klasický paralyzér alebo paralyzér s baterkou je možné kúpiť aj zrovna na tomto e-shope.
Dúfame, že tento prostriedok nebudete musieť používať často aby ste sa nedostávali zbytočne do konfliktných situácií, no človek má aspoň ako takú istotu, že ho vždy niečo ochráni v tmavých uličkách alebo na cestách. Tak isto 90% týchto zariadení má vstavanú LED batériu ktorá vám poslúži hlavne večer alebo v miestach kde potrebujete trošku svetla.

Demonštračné video - účinky paralyzéru:

 

Nakoniec ešte pripomeniem zákon, v ktorom sa jasne píše, že takúto nesmrtiacu zbraň môžu držať len osoby ktoré už dovŕšili vek 18 a viac rokov a ich použitie by malo byť len v prípadoch krajnej núdzi a nutnej obrany.

Presné znenie zákona o krajnej núdzi a nutnej obrane:

§24 – Krajná núdza

 • Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.
 • Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.


§25 - Nutná obrana

 • Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom, nie je trestným činom. Strana 304 Zbierka zákonov č.300/2005 Čiastka 129.
 • Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä k jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu.
 • Ten, kto odvracia útok spôsobom uvedeným v odseku 2, nebude trestne zodpovedný, ak konal v silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia.
 • Ak sa niekto vzhľadom na okolnosti prípadu mylne domnieva, že útok hrozí, nevylučuje to trestnú zodpovednosť za čin spáchaný z nedbanlivosti, ak omyl spočíva v nedbanlivosti.

§26 - Oprávnené použitie zbrane

 • Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom.
 • Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia